اطلاعات در درباره کووید-١٩

Washington State Department of Health

کرونا ویروس جدید (کووید-١٩) : توصیعه ھایی برای مراقبین

 


 

Washington State King County Recommendation

کووید-١٩ توصیه ھای سلامت عمومی

آنچه باید درباره آن بدانید آزمایش کووید-١٩

 


 

 چگونه شما میتوانید کمک به جلوگیری گسترش کووید-١٩ کنید

پیشگیری کووید-١٩

 چه اطلاعاتی شما در باره کووید-١٩ احتیاح دارید بدانید

درباره کووید-١٩

 اگر مبتلا به کووید-١٩ شدید یا مشکوک هستید که مبتلا شده اید

مدیریت کووید-١٩

چگونه کووید-١٩ اثر میگذارد اگر شما حامله هستید یا برنامه دارید حامله شوید

کووید-١٩ و حاملگی

این صفحه اطلاعات میتواند به افراد ۳ تا ۶ سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-١٩ را درک کنند

کووید-١٩ برای گروه سنی ۳ تا ۶ سال

این صفحه اطلاعات میتواند به افراد ۶ تا ۱۲ سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-١٩ را درک کنند

کووید-١٩ برای گروه سنی ۶ تا ۱۲ سال

این صفحه اطلاعات میتواند به افراد ۱۳ تا ۱۸ سال کمک کند که اطلاعات مهم درباره کووید-١٩ را درک کنند

کووید-١٩ برای گروه سنی ۱۳ تا ۱۸ سال

 


 

US CDC (Centers for Disease Control and Prevention)

تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد

در صورتی که بیمار هستیداز انتشار کووید-١٩ جلوگیری کنید

 


BC Center for Disease Control

(COVID-19) سوالات متداول درباره ویروس کرونای جدید

 


COVID-19 Canada, BC Support App and Self-Assessment Tool

 


 

در دوران کووید-١٩ از بخش اورژانس عاقلانه استفاده کنید

مديريت اضطراب درباره کووید-١٩

چگونه با دوستان خود درباره کووید-١٩ گفتگو كنيد

در مورد تست کووید-١٩ چه بايد بدانيد

هفت نكته برای گفتگو با كودكان درباره کووید-١٩

اطلاعات بیشتر

 


 

Washington State
COVID-19 Information

Oregon State
COVID-19 Information

British Columbia
COVID-19 Information